7 marca 2007

Wyniki III etapu – elimnacje pisemne V Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego