7 marca 2007

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w sprawie wyników III etapu IV Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” dla uczniów szkół podstawowych

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w oparciu o wyniki uzyskane przez finalistów IV Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” dla uczniów szkół podstawowych ustala, że pułap wystarczający do uzyskania tytułu laureata wynosi 34 punkty (na 39 możliwych do uzyskania w finale Konkursu).

Lista laureatów IV Konkursu Humanistycznego zostanie ogłoszona, zgodnie z terminarzem, dnia 22 marca 2007 r.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
Ewa Mirowska,
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty