8 lipca 2019

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019”

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, a dofinansowała go Fundacja mBanku. Poprzez projekt zapraszamy dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca 2019, na uczestnika projektu czekać będą 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne Zoo, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1–8).

Każde zadanie dostępne będzie tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik projektu, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań, dostanie dyplom (w wersji elektronicznej), a każdy uczestnik, który rozwiązał co najmniej 40 zadań — dyplom z wyróżnieniem.

Strona projektu: http://​wakacje​.matzoo​.pl