8 lipca 2019

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019”

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, a dofinansowała go Fundacja mBanku. Poprzez projekt zapraszamy dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca 2019, na uczestnika projektu czekać będą 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne Zoo, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8).

Każde zadanie dostępne będzie tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik projektu, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań, dostanie dyplom (w wersji elektronicznej), a każdy uczestnik, który rozwiązał co najmniej 40 zadań — dyplom z wyróżnieniem.

Strona projektu: http://wakacje.matzoo.pl