4 lipca 2019

Wyniki konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”

Polsko-​Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przekazuje do wykorzystania rekomendacje i wyniki dyskusji zebrane w czasie ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”, która z inicjatywy obu instytucji odbyła się w Warszawie 2 kwietnia 2019 r., pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli całego środowiska oświaty, którzy podjęli próbę zdiagnozowania potrzeb, możliwości oraz wyzwań związanych z prowadzeniem projektów międzynarodowej wymiany młodzieży. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, instytucje kształcące i szkolące nauczycieli, instytucje wspierające wymiany młodzieży, jednostki samorządu terytorialnego i euroregiony, a także kuratoria oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej znajdą w prezentowanym opracowaniu podpowiedzi jak wspólnie możemy wspierać projekty wymian międzynarodowych. Wszystkie inspiracje, wnioski i konkretne rozwiązania zostały uporządkowane zgodnie z obszarem kompetencji każdej z grup.

Jest dostępna również krótka filmowa relacja z konferencji: www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​f​6​j​b​w​R​e​H​Mf4

Załączniki

Wyniki konferencji
Data: 2019-​07-​04, rozmiar: 398 KB