2 lipca 2019

Podsumowanie konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

8 czerwca w Hotelu Astor w pomorskiej Jastrzębiej Górze miał miejsce finał organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów.

W konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia.

Tegoroczny temat konkursu skupiony był na kwestiach związanych z obrotem bezgotówkowym, kwestiami bezpieczeństwa, jak również zagrożeniami, jakie ten niesie ze sobą. Jak wskazywała prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska przewodnicząca jury, tegoroczny temat jest szczególnie ważny ze względu na ogromny postęp technologiczny, jaki niesie ze sobą zmiana w obrocie finansowym: “Pamiętać należy o bezpieczeństwie i przestępstwach związanych z bankowością bezgotówkową. Te przestępstwa wzrastają. Niestety na bazie danych policyjnych widać, że ta przestępczość rośnie. Mimo to na naszych oczach znika dyskretny urok pieniądza gotówkowego tak jak niegdyś zniknął dyskretny urok papierów wartościowych, które niegdyś przecież były dziełem sztuki. To właśnie najbliższe pokolenie rozstrzygnie, w jakim tempie zanikać będzie obrót gotówkowy”.

III miejsce w konkursie zajęła Kinga Rogula z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ćmińsku w województwie świętokrzyskim. Uczennicę przygotowała do zawodów Pani Jolanta Korba.

Szczegółowe informacje: https://www.skef.pl/mistrzostwa-polski-mlodych-ekonomistow-final/.