2 lipca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.            

Ewaluacje odbyły się w centrum kształcenia ustawicznego oraz bursie szkolnej.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports