28 czerwca 2019

Rozstrzygnięcie III edycji Programu Edukacyjnego „Być jak Ignacy”

Kolejna już edycja programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” dobiegła końca. Podczas trwania konkursu zgłosiło się wiele kół naukowych, które razem z nami zdecydowały się promować ideę nauki oraz zdobywania wiedzy. W tegorocznej edycji nauczono o 4 wybitnych polskich naukowcach: Janie Szczepaniku, Kazimierzu Funku, Marianie Rejewskim oraz Henryku Magnuskim.

Dzięki przygotowanym scenariuszom, dzieci wraz z ich prowadzącymi mogli dowiadywać się cennych informacjach o wynalazcach czy też przeprowadzać ciekawe doświadczenia. Poza działaniami dostarczonymi przez program, koła naukowe samodzielnie rozszerzały podaną tematykę za pomocą własnych pomysłów na przyswajanie wiedzy czy ciekawych wycieczek.

Ogłoszono 16 laureatów Programu, po jednym z każdego województwa. Tytuł Naukowej Szkoły Roku 2019 z terenu województwa świętokrzyskiego otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach. Serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje: https://bycjakignacy.pl/laureaci