13 lutego 2007

Etap rejonowy V Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

  1. Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Rejonowego.
  2. Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 22 lutego 2007 r. (czwartek) o godzinie 10.00.
  3. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (120 minut). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie.
  4. Informujemy, że do rozwiązania zadań Etapu Rejonowego dostępne będzie następujące oprogramowanie: Microsoft Office, Logo Komeniusz, Laboratorium Informatyki ELI 2.0 Multi Plus.
  5. Uczestnicy Konkursu będą wpuszczani na salę po okazaniu legitymacji szkolnej.
  6. W przypadku nieprzewidzianych zmian związanych z miejscem i terminem przeprowadzenia Etapu Rejonowego, aktualne informacje będą natychmiast umieszczane na bieżącej stronie. Prosimy o sprawdzenie zawartości tej strony przed terminem Etapu Rejonowego Konkursu.