24 czerwca 2019

Kampania „Dni uczenia się dorosłych”

„Dni uczenia się dorosłych” to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach osiemdziesiątych i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO. Kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku.

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników edukacji dzieci i młodzieży, a jednocześnie – jeden z najniższych edukacji dorosłych. Kampania „Dni uczenia dorosłych” ma na celu wspieranie dorosłych i pokazanie im, że ciągłe uczenie się zmienia człowieka i jego życie na lepsze, daje większe szanse i możliwości na rynku pracy, pokazuje, że rozwój osobisty może być atrakcyjny i inspirujący.

Korzyści, jakie płyną z ciągłej edukacji, jest wiele. To nie tylko nieustanny rozwój i zwiększanie kompetencji zawodowych. Nauka może być również rozrywką, pasją, przyjemnością. Dzięki nauce możemy rozwijać nasze zainteresowania, poszerzać horyzonty i lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy.

Pikniki edukacyjne, wycieczki, treningi plenerowe, warsztaty, konferencje, konkursy, webinaria – to tylko niektóre atrakcje czekające na wszystkich dorosłych, którzy chcieliby zainwestować swój czas w rozwój.

Jak dołączyć do grona partnerów „Dni uczenia się dorosłych”?

Kampania będzie prowadzona w całej Polsce w dniach od 15 września do 15 października 2019 roku. Planowane wydarzenia wspierające promocję uczenia się przez całe życie będzie można zarejestrować na stronie www.edurosli.pl.