19 czerwca 2019

Komunikat w sprawie danych dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie  i Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianą uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi uprzejmie prosimy Państwa o sporządzenie informacji dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej wg załączonej tabeli.

Zakłada się, że w ramach znowelizowanego rozporządzenia, w ostatnim roku realizacji programu (edycja 2019/2020) o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych będą się już mogły ubiegać branżowe szkoły I stopnia i szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz te szkoły (podstawowe, licea ogólnokształcące i technika), które do tej pory ze wsparcia finansowego nie skorzystały.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie informacji na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w terminie do dnia 21 czerwca br.  do godz.12.00.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik tabela
Data: 2019-06-19, typ pliku: XLS, rozmiar: 29 KB