13 czerwca 2019

Sukces uczniów Technikum Elektronicznego w Połańcu

Szymon Siepka i Marcin Jędyka z Technikum Elektronicznego w Połańcu zdobyli złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i zajęli drugie miejsce w konkursie „Młody Wynalazca”.

Szczegółowe informacje: http://zspolaniec.slaskdatacenter.pl/index.php/816-elektronicy-z-polanca-na-medal