13 czerwca 2019

Zmiana zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki

Zarządzenie nr 29/​2019
Data: 2019-​06-​13, rozmiar: 43 KB
Zarządzenie nr 30/​2019
Data: 2019-​06-​13, rozmiar: 48 KB