12 czerwca 2019

Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają na konferencję naukową „Wieś polska podczas II wojny światowej”, poświęconą zagadnieniu eksploatacji wsi polskich w zakresie osobowym (praca przymusowa) jak i materiałowym (kontyngenty, straty).

Obrady rozpoczną się 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Zabić, zrujnować, zniszczyć – straty wojenne Kielecczyzny w II wojnie światowej 1939–1945”. Ekspozycja opowiada o biologicznej zagładzie, stratach ludzkich, grabieży polskiego majątku oraz dzieł i zabytków kultury. Pokazuje zniszczenia materialne: domy kościoły, dworce, obiekty przemysłowe i szkoły z terenu Kielecczyzny. Na podstawie „Rejestru miejsc, faktów i zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego, na ziemiach polskich w latach 1939-1945” zostaną pokazane liczby oraz imienne listy osób zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wyeksponowane zostały także m.in. fotografie pierwszych zbrodni wojennych w Końskich oraz zdjęcia i rysunki z likwidacji gett na Kielecczyźnie.

W 2017 roku dzień 12 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Włączając się w obchody ważnego dla historii Narodu Polskiego święta organizatorzy podejmują się już po raz drugi rozważań naukowych na ten temat.

Program:

  • dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach), Zbrodnie niemieckie na wsi w 1939 r.
  • mgr Tomasz Sudoł (BBH IPN w Warszawie), Wybrane aspekty dotyczące eksploatacji ekonomicznej wsi na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w latach okupacji niemieckiej
  • dr Wojciech Wichert (Oddział IPN w Szczecinie), Praca przymusowa więźniów w kompleksie obozowym Auschwitz III-Monowitz i w podobozie Bobrek
  • Przerwa kawowa
  • mgr Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej), Losy mieszkańców Michniowa – przymusowych robotników w III Rzeszy
  • dr Katarzyna Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej), Straty na wsi polskiej na przykładzie powiatu opatowskiego
  • dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach), Niemieckie represje na wsi w świetle dokumentów Armii Krajowej
  • Dyskusja i podsumowanie obrad