12 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie możliwości skracania lub zawieszania zajęć w szkołach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego

W związku z możliwością zawieszania lub skracania zajęć w szkołach ze względu na wysokie temperatury powietrza stwarzające zagrożenie dla zdrowia uczniów Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół o wypełnienie formularza  on-line, informującego o zaistniałych zdarzeniach i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Formularz on-line:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik