6 czerwca 2019

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – nabór przedłużony

Politechnika Łódzka wraz z konsorcjum zrzeszającym uczelnie techniczne i organizacje pozarządowe zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Termin naboru grantów został przedłużony do 24 czerwca 2019 r.

Udział w projekcie zapewni nauczycielom otrzymanie grantu finansowego na prowadzenie koła informatycznego, ale także odbycie szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych), dostęp do materiałów edukacyjnych, wymianę wiedzy i doświadczeń. Pozwoli również rozwijać zdolności z zakresu matematycznych podstaw algorytmiki, języków programowania, a także zdolności programistyczne uczniów, w oparciu o najnowsze osiągniecia techniczne w elektronice, mechatronice, automatyce i robotyce.

Projekt jest realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz w załączonej ulotce informacyjnej.