4 października 2019

Termin egzaminu DSD I, DSD I PRO i DSD II (Niemiecki Dyplom Językowy) w roku szkolnym 2019/2020

Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii  informuje o ustalonym przez Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec terminie egzaminu DSD I, DSD I PRO i DSD II (Niemiecki Dyplom Językowy) w roku szkolnym 2019/2020:

  • dla egzaminu DSD I termin egzaminu pisemnego 12.03.2020
  • dla egzaminu DSD I PRO termin egzaminu pisemnego 25.03.2020
  • dla egzaminu DSD II termin egzaminu pisemnego 27.11.2019