5 czerwca 2019

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 28 czerwca br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C:
  • Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 239
  • Nauczyciele z m. Kielce oraz powiatów: kieleckiego i koneckiego
 2. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Busku Zdroju:
  • Busko Zdrój, ul. Różana 2 – II piętro, pokój 5
  • Nauczyciele z powiatów: buskiego i kazimierskiego
 3. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Jędrzejowie:
  • Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, II piętro, pokój 207
  • Nauczyciele z powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego i włoszczowskiego
 4. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  • Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój 314
  • Nauczyciele z powiatów: ostrowieckiego i opatowskiego
 5. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Sandomierzu:
  • Sandomierz , ul. Mickiewicza 39
  • Nauczyciele z powiatu sandomierskiego
 6. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Starachowicach:
  • Starachowice, ul. Rogowskiego 14, piętro I, pokój 110
  • Nauczyciele z powiatów: starachowickiego i skarżyskiego
 7. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Staszowie:
  • Staszów, ul. 11 Listopada 3
  • Nauczyciele z powiatu staszowskiego