4 czerwca 2019

WAŻNE – Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczaniawykaz szkół (528)ankieta aktywna od 14 lutego 2019 r.

Dane na dzień 3 czerwca – wypełnionych ankiet 399 z 528.

Proszę o wypełnienie ankiety dostępnej na platformie SEO do 15 czerwca 2019 r. przez szkoły, które nie dopełniły obowiązku.