3 czerwca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za maj 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Prowadzenie działalności innowacyjnej
i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania.

 

(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)

 

 

528

 

15

 

3 %