30 maja 2019

Wydarzenie patriotyczne: XIII Rajd pieszy – Szlakiem oddziałów: „Marcina” i „Nurta” – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie

Załączniki