30 maja 2019

Akcja „Przed wakacjami”

UWAGA! Wszystkie materiały zostały już przekazane szkołom!

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół
województwa świętokrzyskiego

Pragnę poinformować, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza do kolejnej akcji promującej Honorowe Krwiodawstwo, tym razem skierowanej do rodziców uczniów. Akcja „Przed wakacjami” polega na przekazaniu uczniom (wszystkim grupom wiekowym) wraz ze świadectwem ukończenia klasy, materiałów poligraficznych w postaci świadectwa kierowanego do rodzica oraz ulotki dla rodzica z informacją o idei honorowego krwiodawstwa.

Materiały do odbioru (świadectwa i ulotki dla rodziców):

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 25–734 Kielce, ul. Jagiellońska 66 (pokój 221).

 

O przekazaniu materiałów decyduje kolejność zgłoszeń – liczba ograniczona.