23 maja 2019

WAŻNE! Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018–2019

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego,

Informuję, że 24 maja 2019 r. na platformie SEO zostanie opublikowany arkusz monitorowania podstawy programowej w roku szkolnym 2018–2019. Arkusze monitorowania wypełniane będą w wersji elektronicznej na platformie SEO (www​.seo2​.npseo​.pl).
(w celu zapoznania się z arkuszem w załączniku pod komunikatem umieszczona jest jego wersja „papierowa”)

Ww. monitorowanie będzie prowadzone w terminie do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych. W razie pytań proszę kontaktować się z:

Osoba nadzorująca Powiat
st.wiz. Wiesław Gruszka, wieslaw.​gruszka@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 343 38 53
ostrowiecki, opatowski
wiz. Małgorzata Zielińska-​Perczak, malgorzata.​zielinska@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 342 18 20
starachowicki, skarżyski
st.wiz. Izabela Skowron-​Jędralska, izabela.​skowron@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 386 18 15
jędrzejowski, włoszczowski
st.wiz. Renata Jędrzejewska, renata.​jedrzejewska@​kuartorium.​kielce.​pl,
tel. 41 386 18 49
pińczowski
st.wiz. Anna Bilewska, anna.​bilewska@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 350 18 57
buski, kazimierski
wiz. Renata Dębicka, renata.​debicka@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 15 832 04 54
sandomierski
st.wiz. Teresa Kmiecik, teresa.​kmiecik@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 342 16 44
staszowski
wiz. Piotr Gajek, piotr.​gajek@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 342 15 36
kielecki
wiz. Łukasz Maj, lukasz.​maj@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 342 16 43
m.Kielce
st.wiz. Jacek Staromłyński, jacek.​staromlynski@​kuratorium.​kielce.​pl,
tel. 41 342 18 49
konecki

załącznik – arkusz monitorowania (wersja papierowa)

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik