20 maja 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja z debaty młodzieżowej

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki to wydarzenie mające długą tradycję. W tym roku to już  jego siedemnasta edycja, której hasło przewodnie brzmi: „Podajmy dłoń rodzinie”.

Przedsięwzięcie realizowane 16 maja 2019 r. czyli w drugim dniu oficjalnych obchodów XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki skierowane zostało do młodzieży.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zjawiło się wielu gości, dla których niezwykle jest ważna rola rodziny i możliwość jej wspierania: Pani Renata Wicha – Wiceprezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Pani Małgorzata Lubczyńska – Dyrektor Działu Leczniczego w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, Pan Piotr Krzemiński – kierownik Klubu Wolna Strefa w Kielcach, Pani Katarzyna Jaromi i Pan Jan Kopeć – psychologowie w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, Pan Dariusz Łuczak – terapeuta młodzieży w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, aspirant sztabowy Pani Małgorzata Sałapa-Bazak i aspirant sztabowy Pan Paweł Dziopa — specjaliści Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie klas trzecich gimnazjów i klas VII i VIII szkół podstawowych ze szkół województwa świętokrzyskiego.

Uczestnicy spotkania obejrzeli dwa spektakle profilaktyczne, które stały się inspiracją do dyskusji panelowej na temat uzależnień i wartości życia.  Spektakl „Oskarżamy używki”  został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Aktorzy — amatorzy grający w Szkolnym Teatrze „Zgoda”  obnażali schemat uzależnień i podkreślili wartość życia. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w dynamicznym widowisku tanecznym pt.: „Być albo nie być…” przedstawili spojrzenie młodzieży na świat używek — narkotyków i dopalaczy. Odbiorcy spektakli otrzymali jasny i czytelny przekaz, by korzystać z życia odpowiedzialnie tak, aby przede wszystkim szanować samego siebie poprzez świadome kierowanie swoim życiem oraz zawsze i wszędzie doświadczać przyjemności bycia sobą.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia była dyskusja panelowa, w której udział wzięli  specjaliści: policjanci, psychologowie i terapeuci pracujący z młodzieżą. Nad przebiegiem dyskusji czuwała pani Irena Sobieraj – pedagog z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju i metodyk w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Uczestnicy debaty w toku dyskusji mówili o roli rodziny i doświadczeniach rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, wskazali rozwiązania wspierające rozwój młodzieży oraz ich aktywizację w obszarze przeciwdziałania zjawiskom społecznie szkodliwym, podkreślając, że w przypadku sytuacji kryzysowej lub borykania się z trudnościami emocjonalnymi bardzo ważna jest rozmowa i pomoc specjalisty.   Puentą spotkania są słowa piosenki Edyty Geppert „Och, życie kocham cię… nad życie”.

Debatę młodzieżową zakończyła Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która podziękowała młodzieży za przybycie na spotkanie, dyrektorom szkół, nauczycielom i aktorom za przygotowanie spektakli, zaproszonym gościom i specjalistom za udział w dyskusji.  Młodzież została zaproszona do udziału w kolejnych profilaktycznych imprezach towarzyszących XVII Świętokrzyskim Dniom Profilaktyki.