17 maja 2019

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o indywidualne oddawanie krwi

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
Szkół i Placówek Oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Niski stan wszystkich grup krwi od kilku tygodni notuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66. Dyrektor instytucji, Jerzy Stalmasiński skierował apel do mieszkańców całego regionu o pilne zgłaszanie się do placówek służby krwi na terenie naszego województwa.

Apeluję i proszę o zgłaszanie się do oddania krwi we wszystkich grupach.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty