11 maja 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł)
1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a 52 296
2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 87 355
3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 112 020
4. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385  Kielce 156 329