10 maja 2019

Zaproszenie na projekcie filmu – „A very polish secret/​A może tego nie wolno mówić…”

Projekcja filmu „A very polish secret/​A może tego nie wolno mówić…” – Kielce, ul. Warszawska 5, 14 maja 2019 r., godz. 17.00

Losy mieszkańców Suwalszczyzny zamordowanych przez NKWD podczas tzw. obławy augustowskiej w 1945 r., będą tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach, 14 maja 2019 r. „A very polish secret/​A może tego nie wolno mówić…” w reż. J. Petryckiego, opowiada o Polakach zamordowanych przez komunistów latem 1945 r. w obławie augustowskiej. NKWD z miejscową bezpieką i milicją aresztowały i wywiozły w nieznane do dziś miejsce egzekucji prawie sześćset osób podejrzewanych o współpracę z antykomunistycznym podziemiem. Dokument powstał w tajemnicy u kresu lat 80-​tych i trafił
do Wielkiej Brytanii, gdzie był pokazywany legalnie. Projekcja filmu będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Seans historyczny” w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże z towarzyszącym im
komentarzem historyka.