9 maja 2019

Konkursy na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego nr 13 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 21 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach

Załączniki