6 maja 2019

Informacja o realizacji monitorowania za kwiecień 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Prowadzenie działalności innowacyjnej
i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania.
 

(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)

 

 

528

 

6

 

0,01 %