30 kwietnia 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – debata młodzieżowa

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjów oraz szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Informuję, że po raz siedemnasty na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, których inicjatorem jest Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki organizowane są pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”.

W drugim dniu XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zapraszam nauczycieli oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych, uczniów klas trzecich gimnazjów oraz uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych na spektakl pt. „Oskarżamy używki”, który zainicjuje debatę młodzieżową. Spektakl i debata odbędą się 16 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału w ww. przedsięwzięciu, poprzez wypełnienie do dnia 11 maja 2019 r. formularza on-line,  w którym należy wskazać liczbę uczniów i nauczycieli uczestników debaty. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w spektaklu oraz debacie, które mają charakter wspierający szkoły  w profilaktyce zachowań ryzykownych  młodego pokolenia.

Informuję, że w Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji w sprawie  debaty udziela Pani wizytator Małgorzata Połeć (kontakt – telefon: 41 342 18 20, e-mail: malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik