29 kwietnia 2019

Konkurs Filmujemy Kielce!

Rozpoczęła się piąta edycja konkursu Filmujemy Kielce!, którego uczestnicy mają za zadanie nakręcenie dwuminutowego filmu o wybranej ulicy miasta. Można już rezerwować ulice, a filmy należy zgłaszać do 15 maja.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Młodego Kina, a współorganizatorem – Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. Organizatorzy liczą na to, że uczestnicy konkursu pokażą Kielce w nieszablonowy, nowatorski sposób. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Moje miasto mnie kręci, ja kręcę moje miasto!” wymyślonym przez miłośnika filmów, kulturoznawcę Andrzeja Kozieję.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://filmujemy-miasta.pl/kielce Uczestniczyć w nim może każdy chętny, ale osoby niepełnoletnie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Można również nakręcić film wspólnie z przyjacielem czy grupą znajomych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedną z kieleckich ulic i zarezerwować ją w zgłoszeniu, a następnie nakręcić o niej film dowolnego gatunku i dowolną techniką. Jedynym warunkiem jest, by trwał on dokładnie dwie minuty. Następnie uczestnik powinien umieścić swoje działo w jednym z internetowych serwisów do publikacji materiałów video (na przykład: vimeo.com lub youtube.com) i najpóźniej do 15 maja 2019 do godz. 23.59
wysłać pocztą e-mail na adres konkurs@filmujemy-miasta.pl link do swojego filmu.

Wszyscy uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach pracy z kamerą, które odbędą się 8 maja w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Zgłoszone filmy oceni jury w składzie: dr hab. prof. UJK Barbara Lena Gierszewska, dr Monika Bator i Marcin Michalski. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 maja o godz. 18 w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Formularz zgłoszenia, regulamin i szczegóły konkursu można znaleźć na stronie http://filmujemy-miasta.pl/kielce

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym pokazom 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Euroshorts, które w Kielcach odbędą się od 14 do 17 maja w BWA.