26 czerwca 2019

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”

Fundacja „Nowe Pokolenie” ma zaprasza utalentowane dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat ze szkół podstawowych/gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, do udziału w jubileuszowej X edycji Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”.

Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.

W tym roku to wydarzenie również jest połączone z Ogólnopolskim Festiwalem Radosnych Serc, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z domów dziecka z całej Polski. Warsztaty będą realizowane w terminie 24.06-05.07.2019 r. w Domu Muzealnika w Biskupinie i weźmie w nich udział 40 uczestników. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Każda szkoła/placówka może zgłosić 3 kandydatów. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych trwa do 20.05.2019 r. Do kart zgłoszeniowych należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia tj. ksero dyplomów, prace plastyczne, płyty demo, nagrania filmowe z występami wokalnymi, tanecznymi czy teatralnymi.

Warsztaty będą obejmowały 4 grupy tematyczne: taneczną, teatralną, wokalną i plastyczną, do których uczestnicy zostaną przydzieleni zgodnie z preferencjami artystycznymi. W obrębie każdej z grup będą odbywały się codziennie minimum 5 godziny zegarowe zajęć oraz zajęcia artystyczne. W trakcie projektu młodzi artyści wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty. Czas wolny od
zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Intensywne 12-dniowe warsztaty zakończą się autorskim widowiskiem w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy w wykonaniu uczestników warsztatów.

Więcej informacji o warsztatach znajduje się na stronie http://www.nowe-pokolenie.pl/2019_warsztaty_nowe-pokolenie

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz.