23 kwietnia 2019

XXVI wykład z cyklu „Wiedza: Otwarte!” pn. „Modernizm czy modernizacja. Kieleckie dylematy niepodległości w architekturze publicznej 1918–1939”

Odzyskana niepodległość wymagała znalezienia symbolicznego języka komunikacji społeczne, pozwalającego — także w przestrzeni publicznej — manifestować „plan na Polskę”. Architektura, szczególnie architektura publiczna doskonale nadawała się do niewerbalnego manifestowania kształtu budowanego państwa. Zmiany form architektonicznych w architekturze publicznej II RP doskonale ilustrują przesilenia z walce o dominację w ideowym kształcie państwa. Proces ten, chociaż w ograniczonej skali, jest wyraźnie zauważalny także w budownictwie reprezentacyjnym międzywojennego województwa kieleckiego.

Wykład poprowadzi Krzysztof Myśliński — historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Historii Kielc, wykładowca akademicki, animator kultury specjalizujący się w tematyce ochrony zabytków, zwłaszcza związanych z historią Kielc i Kielecczyzny.

Czas i miejsce: czwartek 25 kwietnia 2019 roku, godz. 17:00, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur, wstęp wolny.

Szczegółowe informacje: https://​mnki​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​p​o​k​a​z​/​8​7​1​,​x​x​v​i​_​w​y​k​l​a​d​_​z​_​c​y​k​l​u​_​w​i​e​d​z​a​:​_​o​t​w​a​rte