12 marca 2020

Bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w ramach programu „Turnusy Uśmiechu”

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu „Turnusy Uśmiechu”.

Obecnie trwa nabór wniosków w konkursie na turnusy terapeutyczne. Do 24 marca 2020 r. placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, mogą zgłaszać swoje pomysły na organizację turnusu.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Koszt turnusu wraz z przejazdem w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny-2020