23 kwietnia 2019

Bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w ramach programu „Turnusy Uśmiechu”

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami. Na stronie internetowej www​.ingdzieciom​.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

Do udziału w konkursie zapraszane są szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-​dniowe turnusy. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-​osobowej grupy uczniów, wraz z kadrą pedagogiczno-​wychowawczą, w 12-​dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-​wychowawczego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wnioski można składać do 7 maja 2019 r. do godz. 12:00, drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie www​.ingdzieciom​.pl/​c​o​-​r​o​b​i​m​y​/​t​u​r​n​u​s​y​-​u​s​m​i​e​c​h​u​/​a​k​t​u​a​l​n​y​-​k​o​n​k​u​r​s​-​t​u​r​n​u​s​-​e​d​u​k​a​c​y​jny

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 21 października do 1 listopada 2019 r.
  • od 4 do 15 listopada 2019 r.
  • od 18 do 29 listopada 2019 r.
  • od 2 do 13 grudnia 2019 r.