23 kwietnia 2019

VII Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta Kielce zaprasza szkoły z terenu miasta Kielce na VII Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 6-7 maja br. w Kieleckim Centrum Kultury.

Dnia 7 maja 2019 r. zostaną zaprezentowane występy artystyczne i spektakle skierowane do widowni dzieci szkolnych. W związku z tym organizatorzy zapraszają zainteresowane szkoły do zgłaszania swojej obecności w tym terminie.

Przegląd ten jest imprezą otwartą i bezpłatną dla wszystkich zainteresowanych. Jego celem jest zaprezentowanie działalności kieleckich placówek wsparcia dziennego, które są ważnym elementem lokalnego systemu wspierania rodziny. Poprzez różnorodne zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą, ww. placówki służą pomocą edukacyjną, organizują czas wolny oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swoich wychowanków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w sprawie rezerwacji miejsc na widowni KCK do dnia 26.04.2019 r. Osoba do kontaktu: Martyna Suchenia, Fundacja „Możesz Więcej”, kontakt: 728-340-743 mail: suchenia.m@gmail.com