19 kwietnia 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Lp. Nazwa organizacji Dotacja
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26-200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 6 520
2. Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Kielcach, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 16 754
3. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a 48 285
4. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie, Al. IX Wieków Kielc 15, 25-955 Kielce 38 058
5. Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce 2 201
6. Stowarzyszenie LGD „Cicha Sława” 26-110 Skarżysko-Kamienna Majków, ul. Staffa 75 3 974
7. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 40 001
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój 7 013
9. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 3, 25-711 Kielce 38 450
10. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385  Kielce 56 279
11. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik 42 465