16 kwietnia 2019

PILNE! KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE RAD KLASYFIKACYJNYCH

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Nauczyciele
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę wszystkich nauczycieli, aby zrozumieli, że drastyczna forma protestu uderza przede wszystkim w uczniów. Nieprzystąpienie do matur absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uniemożliwi im staranie się o podjęcie studiów na wymarzonych uczelniach oraz zaprzepaści lata ich wytężonej nauki. To właśnie uczniowie i ich rodzice poniosą największe konsekwencje podejmowanych w emocjach decyzji. Apeluję o dialog i szukanie dróg rozwiązania problemu w drodze negocjacji, rozmów i wspólnych decyzji. Nie angażujmy w ten spór uczniów i ich niezaprzeczalnego prawa do wyboru dalszej drogi kształcenia. Liczę na Państwa rozsądek, zrozumienie i wybór sposobu rozwiązania sporu z wyłączeniem tych, dla których dobra zawsze tak rzetelnie pracujecie.

Apeluję o powrót do pracy i uczestnictwo w radach klasyfikacyjnych. Jest to warunek niezbędny do przystąpienia absolwentów do najważniejszego dla nich egzaminu maturalnego, który rozpoczyna się już 6 maja. Aby móc do niego przystąpić, uczniowie najpóźniej 26 kwietnia powinni otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.

Decyzja o zawieszeniu protestu jest więc warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia pełnej procedury związanej z przystąpieniem tysięcy absolwentów liceów i techników do tegorocznych matur.

Liczę na Państwa zrozumienie powagi sytuacji. Zawsze jesteście wzorem dla swoich wychowanków. Niech Wasza postawa udowodni, że ich dobro jest dla Was najważniejsze.

Z wyrazami szacunku
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik