10 kwietnia 2019

10 Przegląd Filmowy „Echa Katynia”

Niemal 30 lat temu przestała istnieć peerelowska cenzura. Od tego czasu powstało wiele filmów poświęconych zbrodni katyńskiej. Realizowane były nie tylko w Polsce, lecz również za granicą.

Instytut Pamięci Narodowej już po raz 10. organizuje przegląd filmowy Echa Katynia. W jego ramach 12 kwietnia o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5), zaprezentowane zostaną:

  • dokument „Ofiara pionków” (reż. Asen Władimirow, 2018) przedstawiający burzliwą historię Bułgara dr. Marko Markowa, członka Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, powołanej przez Niemców po odkryciu zwłok tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD pod Katyniem w 1940 r. Jest to opowieść o długiej i bolesnej drodze udowodnienia prawdy o udziale Związku Sowieckiego w tych mało znanych w Bułgarii wydarzeniach,
  • film fabularny „Katyń – Ostatni świadek” (reż. Piotr Szkopiak, 2018) w którym dziennikarz, zainspirowany biografią naocznego świadka Zbrodni Katyńskiej, Iwana Kriwoziercewa alias Michał Łoboda, próbuje dojść przyczyny przedwczesnej śmierci mężczyzny w podejrzanych okolicznościach w Wielkiej Brytanii w 1947 roku i odsłania kulisy ukrywanej przez lata prawdy.