21 grudnia 2006

Materiały programu „Bezpieczna Szkoła” opublikowane przez CMPPP

  • Pakiet Materiałów Pomocniczych – upowszechnianie skutecznych metod eliminowania aktów przemocy i agresji w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
  • Konferencja nt. „Agresja w szkole. Profilaktyka i resocjalizacja”
  • Formy pomocy uczestnikom przemocy w szkole
  • Lista realizatorów programu ART
  • Trenerzy programu Przyjaciele Zippiego
  • Trenerzy programu Strażnicy Uśmiechu

Źródło: www.cmppp.edu.pl