10 kwietnia 2019

Ważna informacja dotycząca egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

W związku z trwającym od 8 kwietnia 2019 r strajkiem nauczycieli i zagrożeniem  wynikającym z
zagwarantowania składu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, uprzejmie proszę, aby dyrektorzy widząc takie niebezpieczeństwo zgłaszali ten fakt poprzez załączony formularz (osobny dla szkół podstawowych i gimnazjów).

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum