8 kwietnia 2019

Materiały edukacyjne do filmu „Kto napisze naszą historię”

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Do połowy maja 1943 roku kilkuset członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego prowadziło nierówną walkę z wysłanymi do jego stłumienia oddziałami. W tym roku obchodzimy 76 rocznicę tego bohaterskiego zrywu.

Walka zbrojna nie była jedyną formą oporu, którą podjęli zamknięci w getcie Żydzi. W 1940 roku Emanuel Ringelblum wraz ze współpracownikami zainicjował wyjątkowe przedsięwzięcie – Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego. To unikalny, liczący ponad 35 tysięcy stron zbiór różnorodnych dokumentów, spisanych i zebranych w warunkach konspiracyjnych przez świadków i ofiary Zagłady. Przechowywana w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie kolekcja została wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa.

Historię Archiwum, a także powstania w getcie warszawskim opowiada film Kto napisze naszą historię w reżyserii Roberty Grossman, który miał premierę kinową w 55 krajach w styczniu tego roku. Na ekranie przeplatają się fabularyzowane sceny, wywiady z ekspertami i unikatowe archiwalia. Scenarzyści oddali głos twórcom Archiwum Ringlebluma, których teksty tworzą strukturę narracyjną dzieła. W sekwencjach aktorskich wystąpili między innymi Piotr Głowacki (Bogowie, Planeta singli), Jowita Budnik (Plac Zbawiciela, Papusza, Ptaki śpiewają w Kigali), Karolina Gruszka (Maria Skłodowska-​Curie, Sztuka Kochania) i Wojciech Zieliński (Wołyń, Kamienie na Szaniec). Narratorami w filmie są nagrodzony Oscarem za film Pianista Adrien Brody oraz trzykrotnie nominowana do tej nagrody Joan Allen.

Ta niezwykła produkcja może posłużyć jako doskonałe narzędzie edukacyjne podczas lekcji nawiązujących do rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Fundacja Forum Dialogu przygotowała 5 scenariuszy lekcji osnutych wokół wątków z filmu. Materiały te powstały z myślą o uczniach szkoły ponadpodstawowej i są punktem wyjścia do realizacji zagadnień zawartych w podstawach programowych języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki, filozofii oraz lekcji wychowawczych.

Dzięki scenariuszom uczniowie i uczennice będą mogli poszerzyć wiedzę o getcie warszawskim i gettach w innych miejscowościach, zastanowić się nad koncepcją tworzenia archiwum, podjąć refleksję nad wielojęzycznością społeczeństwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie wojny, nauczyć się krytycznego spojrzenia na źródła z okresu II wojny światowej, a także rozważyć historię tworzenia Archiwum Ringelbluma i wybuchu powstania w getcie warszawskim w kontekście współczesnych światowych konfliktów. Aby lepiej przygotować lekcję, nauczycielki i nauczyciele mogą zapoznać się ze wstępem dotyczącym historii powstania Archiwum, a także najważniejszymi informacjami o Zagładzie.

Wszystkie te materiały edukacyjne dostępne są na stronie: www​.szkoladialogu​.org​.pl/​a​r​c​h​i​w​u​m​r​i​n​g​e​l​b​l​uma