4 kwietnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2019 r.

W marcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

5 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN w zakresie wymagań:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:

Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Placówka współpracuje
ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN zakresie wymagań:

Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Wychowankowie są aktywni; Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty:

Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Zarządzanie placówką
służy jej rozwojowi.

Ewaluacje odbyły się w szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, specjalnym
ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports