3 kwietnia 2019

Odbiór zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/2019

Zaświadczenia dla finalistów konkursów przedmiotowych 2018/2019 mogą odebrać dyrektorzy szkół lub osoby imiennie upoważnione przez dyrektorów szkół (wzór upoważnienia do pobrania – Załącznik nr 1) w dniach od 05.04.2019 r. do 26.04.2019 r., w Kuratorium Oświaty w Kielcach, w pokoju nr 240, w godzinach od 7:30–15:30.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania finalistom swojej szkoły zaświadczeń oraz w terminie do 30.04.2019 r. dostarczenia do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach lub wysłania przesyłką pocztową poleconą na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach zbiorczej listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń (wzór listy  do pobrania – Załącznik nr 2).

Informacja dodatkowa (dotyczy szkół delegujących przedstawicieli na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 w Kielcach):

W dniu 04.04.2019 r. podczas uroczystości podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/2019 nauczyciele towarzyszący laureatom mogą odebrać zaświadczenia dla wszystkich uczniów danej szkoły będących finalistami konkursów przedmiotowych na podstawie wystawionego przez Dyrektora szkoły imiennego upoważnienia – Załącznik nr 1).

Załączniki

Załącznik nr 1 - Upoważnienie
Data: 2019-04-03, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 2 - Odbiór zaświadczeń
Data: 2019-04-03, rozmiar: 12 KB