3 kwietnia 2019

3. edycja konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” 2019

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę.

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać opowiadanie zgodne z tematem zadania konkursowego. Opowiadanie może mieć do 500 słów (2800 znaków bez spacji) i musi być stworzone samodzielnie przez ucznia z klas I–VIII szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje: https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem