2 kwietnia 2019

Strajk nauczycieli a obowiązek szkolny dzieci i młodzieży

W związku z napływającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach niepokojącymi informacjami dotyczącymi zamykania niektórych przedszkoli, szkół i placówek na czas strajku, Świętokrzyski Kurator Oświaty pragnie zauważyć, że w myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996 ze zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
Niewątpliwie w zaistniałej i niecodziennej sytuacji jakim jest strajk, dyrektor powinien na bieżąco i skutecznie informować rodziców uczniów o biegu wypadków oraz o ograniczonych możliwościach wypełniania powyższego zapisu ustawy. Jednak do jego obowiązków należy zapewnienie właściwej opieki dzieciom i młodzieży, którzy zgłoszą się w tych dniach do przedszkola, szkoły i placówki. Niezbędny jest ponadto ścisły kontakt i konsultacje z organem prowadzącym w celu opracowania nadzwyczajnych rozwiązań organizacyjnych w sytuacji ewentualnej akcji strajkowej. W związku z tym dyrektor musi podjąć działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podopiecznym i przygotowanie przedszkola, szkoły i placówki do ich funkcjonowania w sytuacji strajku nauczycieli.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik