14 grudnia 2006

Etap Szkolny V Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum.

  1. Etap Szkolny Konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 14 grudnia 2006r. w dziale konkurs informatyczny dla gimnazjalistów. Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny.
  2. Uczniowie dostarczają rozwiązane zadania w formie elektronicznej do 5 stycznia 2007r. do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje.
  3. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia dostarczone przez uczniów prace, a następnie do 12 stycznia 2007 r. na adres: Anna Trawka, Kuratorium Oświaty, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce przesyła:
    • wydrukowany i podpisany arkusz sprawozdawczy z wynikami uzyskanymi przez poszczególnych uczniów.
    • płytę CD-ROM zawierającą prace uczniów, którzy zdobyli powyżej 70% punktów możliwych do uzyskania oraz uzupełniony plik arkusz_sprawozdawczy.xls
  4. Ostateczna listę uczniów zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa.
  5. Lista uczniów zakwalifikowanych, opublikowana zostanie 29 stycznia 2007 r. w dziale konkurs informatyczny dla gimnazjalistów.