29 marca 2019

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Ministerstwo Edukacji Narodowej przywiązuje szczególne znaczenie do upowszechniania wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, do kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej 9 września 2016 r. podpisała porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje o Turnieju oraz komunikaty głównego organizatora Polskiego Związku Motorowego znajdują się pod następującym adresem  www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje.