28 marca 2019

I wojewódzki konkurs plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad  czasem”

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie.

Cele konkursu:

  • Promowanie walorów Ćmielowa, miasta z ponad 500-letnią historią i ponad dwustuletnią tradycją wyrobu porcelany oraz regionu świętokrzyskiego, jego legend, historii, piękna krajobrazu.
  • Poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na temat historii i legend województwa świętokrzyskiego.
  • Rozwijanie kreatywności młodzieży i uwrażliwienie młodzieży na sztukę.
  • Umiejętność wykorzystywania motywów legendarnych, historycznych (postacie, symbole, wydarzenia) w twórczości artystycznej.

Uczestnicy konkursu:

  • Uczniowie klas: VII–VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum woj. świętokrzyskiego.

Zadanie konkursowe:

Należy wykonać  samodzielną pracę plastyczną przedstawiającą projekt dekoracji filiżanki i talerzyka, inspirowany legendą, historią, pięknem architektury lub krajobrazu świętokrzyskiego. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę. Każda szkoła zgłasza maksymalnie trzy prace.

Szczegółowe informacje: https://sp1cmielow.edupage.org/a/konkurs