29 marca 2019

Konferencja dla nauczycieli rozpoczynająca projekt „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych
województwa świętokrzyskiego

W imieniu Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” zapraszam Państwa do udziału w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim i został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ma na celu zaprezentowanie nauczycielom i młodzieży w województwie świętokrzyskim możliwości, jakie płyną z edukacji w zawodach związanych z gospodarką morską (szkic projektu w załączniku). W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli szkół ponadpodstawowych (dyrektora wraz 2 – 3 nauczycielami) na konferencję rozpoczynającą projekt, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 12 Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się poprzez załączony formularz (decyduje kolejność zgłoszeń). Każda ze szkół biorąca udział w projekcie otrzyma pakiet materiałów do przeprowadzenia zajęć w swoje szkole. Przygotowane materiały multimedialne dadzą możliwość zaprezentowania treści związanych z projektem na lekcjach: podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, zajęciach z wychowawcą, zajęcia z doradztwa zawodowego.  Na konferencji zostaną również zaprezentowane zasady konkursu „Morze perspektyw”  dla uczniów i nauczyciel, w którym sponsorzy projektu przewidzieli atrakcyjne nagrody.

Osobą odpowiedzialną jest: Beata Niziołek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach  – tel. 41 342 16 45, e-mail: beata.niziolek@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Szkic projektu Gospodarka Morska
Data: 2019-03-27, rozmiar: 198 KB