26 marca 2019

Zaproszenie na spotkanie „Armia Polska w ZSRR w Źródle Archiwalnym”

27 MARCA (środa) 2019 r. o godz. 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego  w Kielcach przy
ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „ARMIA POLSKA W ZSRR W ŹRÓDLE ARCHIWALNYM”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Podczas spotkania wystąpią:

PROF. ZW. DR HAB. JÓZEF SMOLIŃSKI (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach): Źródła archiwalne o Polakach i Armii Polskiej w ZSRR,

BARTOSZ JANCZAK (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych):  Armia Polska na Wschodzie w źródłach archiwalnych i zbiorach prywatnych,

MONIKA SIKORA (doktorantka, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach): Leon Bukojemski – oficer Armii Andersa i Armii Berlinga,

ŁUKASZ GULDON (Archiwum Państwowe w Kielcach): Armia Polska w ZSRR – materiały archiwalne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

W tym dniu będzie również miał promocję VII tom „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”.

Spotkaniu towarzyszyć będą dwie wystawy:

  • „W służbie Rzeczypospolitej”. Pułkownik Józef Hartman 1898-1979, przygotowana przez Iwonę Pogorzelską z Archiwum Państwowego w Kielcach oraz „Między Wisłą a Dunajem.
  • „Z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej w XX wieku”, przygotowana przez pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie z okazji Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 

Czynny będzie punkt informacyjny „Archiwa Rodzinne”, przy którym będzie można zasięgnąć porady jak gromadzić i jak zadbać o prywatne zbiory rodzinne.

 

 

Załączniki

armia polska 1
Data: 2019-03-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 5 MB
armia polska 2
Data: 2019-03-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB