25 marca 2019

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół zawodowych

DYREKTORZY SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/2020” zwracam się z prośbą przekazania informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I (z podziałem na klasy dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej) w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – Dz.U. 2019 poz.316).

Informację należy przekazać według wzoru do dnia 29 marca 2019 r. na adres:

malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl   lub  ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl

WZÓR

np.: nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w…

adres:
tel:
e-mail:
www:

Technikum nr

LP  

symbol zawodu

 

nazwa zawodu

planowane kształcenie dla absolwentów gimnazjum planowane kształcenie dla absolwentów szkoły podstawowej
1 311204 technik budownictwa tak tak
2 351203 technik informatyk tak
3 422402 technik hotelarstwa tak

Branżowa Szkoła I stopnia

 

LP

 

symbol zawodu

 

nazwa zawodu

planowane kształcenie dla absolwentów gimnazjum planowane kształcenie dla absolwentów szkoły podstawowej
1 514101 fryzjer tak tak
2 513101 kelner tak
3 741103 elektryk tak

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik